Over ons

Voor de wijk, door de wijk

Wijkwerken biedt zinvol werk aan bewoners die iets willen betekenen voor hun wijk. Door krachten te bundelen, wordt de wijk nog mooier, schoner en gezelliger.

Voor wie?

Wijkwerken is er voor mensen die (nog) geen betaald werk hebben: werkzoekenden of mensen met een Wajonguitkering, maar ook mensen die een beschermde dagbestedingsomgeving nodig hebben.

Werkervaring

Wijkwerken is en opstapje naar betaald werk, een zinvolle dagbesteding of leuk vrijwilligerswerk.

Samenwerkingspartners

Samenwerking

Wijkwerken is een samenwerkingsverband tussen WerkPro, NOVO, Leger des Heils en Lentis.
In de wijken werken deze organisaties samen op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding, activering, participatie en werkervaring. Locaties worden gedeeld en doelgroepen gemengd.